Με την αγορά Digital προϊόντος, το προϊόν έρχεται στο email σας με σχετικό link για να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

Το Digital προϊόν ΔΕΝ είναι υλικό προϊόν αλλά ΜΟΝΟ ψηφιακή μορφής.